គម្រោង 2

Price on call

ពិពណ៌នា

គម្រោង II គឺជាគម្រោងទីពីររបស់យើងដែលបានចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៨។ នៅក្នុងគម្រោនេះយើងបានពង្រីកការសាងសង់ផ្ទះល្វែងមានចំនួនច្រើនជាងគម្រោង I ។ បច្ចុប្បន្ន គម្រោងផ្ទះល្វែងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ ហើយគម្រោងទាំងមូលទាំងនៃគម្រោង II គឺបានលក់ចេញដោយជោគជ័យចំនួន ៩០% ហើយ។ ទីតាំងគម្រោង II ស្ថិតនៅភូមិ ស្រែក្នុង សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

តំលៃ 18000$~40000$

វិធីនៃការទិញ បង់ផ្តាច់ឫ​បង់រំលោះក្នុង១ខែ២៥០ដុលា ដោយអត់ការប្រាក់រយៈពេល២៤ខែ

ក្រោយពីបង់បាន៥០ភារយនៃទឺកប្រាក់សរុប ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការកាត់ផ្លង់ជួនទោដល់អតិថីជន

– ប្រាក់កក់ 10%នៃតំលៃលក់

– មានការបញ្ចុះតំលៃបន្ថែម

*សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ផ្ទះល្វែង

តំលៃ 72000$~83000$

*ព័ត៌មានអំពីវិធីនៃការទិញ ប្រាក់កក់ និងជំរើសផ្សេងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ផែនទីគម្រោង

 

រូបភាព​គម្រោង

 

Location

ចែករំលែកព័ត៌មាននេះ

Share